The End

הסרטון מראה סיכום של עשייה, לימוד ויצירה במשך שלוש שנים במגמת תקשורת ניו- מדיה. מאת: רומי כמיליאן, נועה בלומנטל וטל זבידה השנה בחרנו בנושא מגדרים ומגזרים בחברה הישראלית שמטרתו הייתה […]

קרא מאמר ←